CÔNG TY THÀNH VIÊN, LIÊN KẾT

15 năm xây dựng và trưởng thành của TMS Group cũng là quá trình gắn liền với sự phát triển của các công ty thành viên và công ty liên kết: TMS Edu, TMS Travel, TMS Jobs, TMS International School, Scots English Australia, quy tụ hàng nghìn nhân sự đang làm việc trực tiếp và gián tiếp tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài.

Mỗi công ty hoạt động độc lập trong các lĩnh vực khác nhau, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, nhưng tất cả đều có sự thống nhất cao về chiến lược và mục tiêu phát triển thương hiệu.

Khát vọng vươn ra thế giới và đặt chân đến những vùng đất đầy tiềm năng, TMS Group tập trung mọi nguồn lực vào lĩnh vực bất động sản và coi đây là mảng kinh doanh chủ lực, tạo đòn bẩy để từng bước vươn lên khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản uy tín số 1 Việt Nam.