Triết lý kinh doanh


Logo TMS mang ý nghĩa “Song hành” thể hiện triết lý kinh doanh của TMS:         

  • Khách hàng và TMS cùng hài lòng
  • Đối tác và TMS cùng có lợi
  • Nhân viên và TMS cùng thành công.