LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TMS Group là Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực: Bất động sản, Du lịch, Bán lẻ - Thương mại, Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp, Công nghệ, Năng lượng, Đầu tư hạ tầng... Trong đó, Bất động sản được xác định là lĩnh vực chủ chốt.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Với định hướng trở thành Tập đoàn Kinh tế Tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam , TMS Group cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, tối ưu hóa lợi ích cho nhà đầu tư, góp phần gia tăng chất lượng sống cho cộng đồng.

Với định hướng trở thành Tập đoàn Kinh tế Tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam , TMS Group cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, tối ưu hóa lợi ích cho nhà đầu tư, góp phần gia tăng chất lượng sống cho cộng đồng.

Xem thêm

CÔNG TY THÀNH VIÊN

TIN TỨC NỔI BẬT